1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понедельник Мар 20

Доступ до публічної інформації

 

 Доступ до публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  надання публічної інформації  Миколаївською районноюрадою  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

 

Порядок складення та подання до

Миколаївської районної ради запитів на інформацію

 

1. Запит  на  інформацію  подається  фізичною  або  юридичною особою,  об'єднанням  громадян   без   статусу   юридичної особи розпоряднику  інформації  в  усній  чи  письмовій  формі  під  час особистого  прийому  або  шляхом  надсилання  поштою,  електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит може бути поданийдо районної ради:
- усно: телефон (0512) 48-05-33

- письмово: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18Миколаївська районнарада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

- факс: (0512) 48-05-49

- електронна пошта:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

3. Запит  може  бути  поданий  особисто  до  загального відділу районної ради в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я,   по   батькові   (найменування)  запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид,назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
         6. Для подання письмового запиту запитувач  може  використати
форму,  яку  він може отримати у загальному відділі районної ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті районної ради.

            7. Під час подання запиту на  інформацію  запитувач  зазначає
зручну для нього форму отримання інформації.

           8. У  разі  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені
фізичні можливості тощо) особа не  може  подати  письмовий  запит,
його оформлює головний спеціаліст загального відділу районної ради із зазначенням прізвища,  ім'я,  по батькові,  контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

           9. На  вимогу  запитувача  на  першому  аркуші  копії  запиту
проставляється  відбиток  штампа   із   зазначенням   найменування
районної ради,  дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Форма запиту на інформацію фізичної особи

Форма запиту на інформацію юридичної особи

Форма запиту на інформацію об'єднання громадян

 

 

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та письмовим інформуванням про це  запитувача, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформаціїдо суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

 

Районнарада, як  розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районнарада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформації, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).